Śledź nas:

 Download - Celther Polska
Jesteś tutaj   PRODUKTY >> DOWNLOAD

DOWNLOAD

Pierwotne linie komórkowe
Pierowtne linie komórkowe produkowane przez Celther (informacja ogólna)
Pierwotne nowotworowe linie komórkowe jako modele
badawcze uzyskane z materiału pooperacyjnego od pacjentów.
Indukowane pluripotentne komórki macierzyste
Zstosowanie komórek iPS oraz ich pochodnych wyprodukowanych przez Celther
Ludzkie indukowane pluripotentne komórki macierzyste
iNSc oraz kardiomiocyty
Katalog produktów i usług
Usługi oferowane przez Celther oparte na metodach inżynierii genetycznej
Testy kardiotoksyczności, hepatotoksyczności oraz neurotoksyczności
Katalog produktów i usług
COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA