Śledź nas:

 NGS
Jesteś tutaj   USŁUGI >> BIOLOGIA MOLEKULARNA >> SEKWENCJONOWANIE NOWEJ GENERACJI

SEKWENCJONOWANIE NOWEJ GENERACJI

Technologia sekwencjonowania następnej generacji (NGS) staje się coraz bardziej dostępnym i łatwym w użyciu narzędziem do sekwencjonowania zarówno krótkich odcinków DNA jak i całych genomów. Ponadto technologia ta umożliwia sekwencjonowanie kilku tysięcy prób jednocześnie.
W Laboratorium naukowo - badawczym Celther posiadamy system NGS ION Torrent firmy life technologies.
Zastosowanie
 •   wszystkie badania mogą być przeprowadzone na poziomie DNA lub RNA
        Oznaczanie liczby genów
        Identyfikacja występujących w genie mutacji (insercje, delecje, polimorfizmy))
        Sekwencjonowanie de novo
 •  Splice variant characterization
 •  Viral and bacterial typing
Zakres badań:
 •   Identyfikacja mutacji w protoonkogenach
 •   Mutacje w chorobach genetycznych dziedziczonych
 •   Oznaczanie ilościowej ekspresji genów
Zalety:
 •   niewielka ilość matrycy (10 ng DNA lub 5 ng RNA) )
 •   krótki czas otrzymania wyników
 •   zbadanie ilościowej ekspresji genów
Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. W celu ustalenia warunków prosimy o kontakt mailowy: orders@celther.com
COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA